Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Trương Bá Lương
Giới tính Nam
Website https://truonghoanganh.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT DL Văn Hiến
Quận/huyện Quận Đống Đa
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn GDCD - GDNGLL
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 89 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này