Thơ Trương Lương

*Sinh ra và lớn lên tại vùng quê trung du đất Tổ *Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội *Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam *Chứng kiến và tham gia cả ba cuộc chiến tranh lâu dài trên đất Việt *Tính trung thực, sống nhân nghĩa, đức độ *Thơ tuân theo nhiều thể không gò bó. Dùng chính cuộc đời mình để viết ...

Tên thật

488155 Làm thơ Trương Lương Viết báo Bá Lương Lý lịch Đảng tịch Là Trương Bá Lương Cha mẹ xưa thường Gọi tôi cu Tý...