Thông tin thành viên

737655.jpg";i:1;i:200;i:2;i:133;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Thu Phương
Giới tính Nữ
Website https://uongnuocnhonguon.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PT DTNT Tam Đường
Quận/huyện Huyện Tam Đường
Tỉnh/thành Lai Châu
Chuyên môn Sinh học, Ngữ văn
Xác thực bởi Nguyễn Minh Hà, Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 15 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 4 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 100 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 225 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này